Dział archeologii

by | 3 października 2014 08:30

W Dziale Archeologii znajduje się ponad 20 tysięcy sztuk i zespołów zabytków. Najliczniejszą grupę stanowią zbiory wczesno i późnośredniowieczne. Drugie miejsce pod względem ilości zajmują zabytki z epoki brązu, w dalszej części: neolitu, paleolitu oraz nieliczne eksponaty z okresu lateńskiego i rzymskiego.
Dział oprócz badań terenowych prowadzi prace zabezpieczające, konserwatorskie, zleca wykonanie specjalistycznych analiz i ekspertyz (antropologicznych, dendrochronologicznych, metaloznawczych, bronioznawczych, numizmatycznych, egiptologicznych, botanicznych, zoologicznych i ichtiologicznych) oraz opracowuje naukowo zabytki. Działalność wystawiennicza skupia się na organizowaniu wielu wystaw czasowych oraz stałych. Aktualnie prezentowane są wystawy stałe: „Odkrycia w kościele ss. dominikanek”, „W domu Ozyrysa” oraz „Pradzieje ziemi raciborskiej”. W najbliższym czasie planowane jest przygotowanie nowej wystawy stałej dotyczącej średniowiecznego Raciborza.


Endnotes:
 1. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Akwamanila-Racibórz-ul.-Mickiewicza-XIV-wiek2.jpg
 2. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Bransoleta-brązowa-Kietrz-700-550-r.p.n.e1.jpg
 3. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Dzban-zdobiony-Racibórz-ul.-Rzeźnicza-XIV-wiek2.jpg
 4. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Figurka-kobieca-Racibórz-ul.-Mickiewicza-XVI-wiek2.jpg
 5. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Fragment-ozdobnego-kafla-piecowego-Racibórz-Zamek-XVw..jpg
 6. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Grot-partyzany-pow.-raciborski-I-V-wiek.jpg
 7. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Motyka-kamienna-Krzyżanowice-VI-V-tys.-p.n.e1.jpg
 8. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Muszla-św.-Jakuba-Racibórz-Rynek-XIII-XIV-wiek1.jpg
 9. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Naczynie-zasobowe-Pietrowice-Wielkie-IV-III-tys.-p.n.e1.jpg
 10. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Naramienniki-brązowe-Grobniki-1500-1300-r.p.n.e2.jpg
 11. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Pięściak-krzemienny-Owsiszcze-około-200-tys.-lat.jpg
 12. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Urny-kultury-łużyckiej-Samborowice-około-1300-lat-p.n.e1.jpg

Source URL: http://muzeum.raciborz.pl/dzialy-izb/dzial-archeologiczny/