Dział sztuki i rzemiosła artystycznego

by | 3 października 2014 08:30

Zbiór zabytków Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego liczy blisko 2800 eksponatów, które w większości pochodzą z przedwojennego muzeum oraz ze współczesnych zakupów i darów. Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja rzeźby gotyckiej. Cennymi zabytkami są drewniane figury św. Jana Chrzciciela z końca XIV w., XV-wieczne Piękne Madonny, Pieta z Łubowic, krucyfiksy, skrzydła tryptyku ze Smolnicy, płaskorzeźba Boże Narodzenie z przełomu XV/XVI w. Ciekawy jest ponadto zbiór rzeźb i obrazów barokowych oraz XVIII- i XIX-wiecznych rycin z widokami Raciborza i miast śląskich.

Pokaźną część zbiorów zajmuje kolekcja cyny śląskiej – około 250 sztuk różnego rodzaju wyrobów: naczyń i przedmiotów codziennego użytku (XVII – XX w.).

W zasobach działu znajdują się również wyroby rzemiosła artystycznego, szaty i paramenty liturgiczne, naczynia z miedzi, mosiądzu, żelaza, szkła, porcelany i fajansu (m.in. z wytwórni z Prószkowa, Tułowic, Miśni), formy odlewnicze oraz pamiątki odpustowe.

W Galerii Współczesnej Sztuki Śląskiej dział gromadzi obrazy, rysunki, grafiki i rzeźby. Z plenerów malarskich pozyskiwane są prace artystów – uczestników z Polski i z zagranicy.

Endnotes:
 1. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Eckard-Alker-rycina-z-cyklu-James-Joyce.-Ulysses.jpg
 2. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Madonna-z-Bogdanowic-drewno-ok.-1400-r..jpg
 3. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Marian-Chmielecki-Zamek-Piastowski-w-Raciborzu-2010-r..jpg
 4. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Matka-Boża-z-Dzieciątkiem-drewno-Śląsk-ok.-1400-r..jpg
 5. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Most-Sykstusa-w-Rzymie-rycina-XVIII-w..jpg
 6. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Panorama-Raciborza-rycina-XVIII-w..jpg
 7. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Pieta-z-Łubowic-drewno-XV-w..jpg
 8. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Porcelanowy-dzbanek-kawowy-Hans-Schmidt-Freiwaldau-XX-w..jpg
 9. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Porcelanowy-półmisek-Tiefenfurt-XX-w..jpg
 10. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Skrzydło-tryptyku-ze-Smolnicy-XV-w..jpg
 11. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Śląskie-rzeźby-średniowieczne-św.-Jan-Chrzciciel-Piękne-Madonny.jpg
 12. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Świecznik-procesyjny-cechu-szewskiego-Racibórz-XVIII-w..jpg
 13. [Image]: http://muzeum.raciborz.pl/wp-content/uploads/2014/10/Witraż-z-wizerunkiem-Zmartwychwstałego-Chrystusa-pracownia-Kliema-i-Lazara-XIX-w..jpg

Source URL: http://muzeum.raciborz.pl/dzialy-izb/dzial-sztuka/