Polub nas na Facebooku

parajumpers outlet parajumpers sale http://www.canadagoosestore.be/ canada goose outlet https://www.gasinc.nl

Budynek ekspozycyjny ul. Gimnazjalna 1 (dawny kościół Św. Ducha)

Zobacz film o naszym muzeum

Muzeum w Raciborzu jest jednym z najstarszych i najbogatszych w eksponaty muzeów na Śląsku.

Lekcje

TEMATY LEKCJI MUZEALNYCH

 1. Co to jest muzeum?

 2. Obrządek pogrzebowy i wierzenia religijne w starożytnym Egipcie.

 3. Obrządek pogrzebowy kultury łużyckiej na ziemiach polskich.

 4. Pradzieje Śląska.

 5. Okres wczesnośredniowieczny na terenie Górnego Śląska.

 6. Najnowsze odkrycia archeologiczne w Raciborzu.

 7. Sztuka pradziejowa.

 8. Kiedy i jak powstał Racibórz?

 9. Racibórz za panowania Piastów XII – XIV w.

 10. Epoka Przemyślidów. Dzieje Raciborza i Śląska w okresie suwerennych władców na Śląsku 1337-1551.

 11. Pod berłem Habsburgów. Dzieje Raciborza i Śląska w latach 1551-1742.

 12. Racibórz w dobie Hohenzollernów.

 13. Źródła historyczne.

 14. Rok 1921 na Górnym Śląsku.

 15. Dzieje Raciborszczyzny w okresie międzywojennym (1922-1939).

 16. Losy Górnego Śląska i jego mieszkańców w okresie II wojny światowej.

 17. Pochodnia Thais. Zagłada Raciborza w roku 1945.

 18. Spacerem przez raciborskie dzieje.

 19. Jak rozpoznać świętego? Ikonografia postaci świętych popularnych na Śląsku.

 20. Święta doroczne na Śląsku. Możliwość rozszerzonego omówienia obrzędowości poszczególnych pór roku bądź okresu roku kościelnego np. Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocy).

 21. „Od kołyski do grobu” czyli o obrzędowości rodzinnej na Śląsku .

 22. Tradycyjna kuchnia śląska-jeden z elementów identyfikacji Ślązaków.

 23.  Od ziarenka do bochenka. Prace i narzędzia potrzebne do wypieku chleba i produkcji nabiału – podstawowych potraw tradycyjnej kuchni śląskiej.

 24. Śląska sztuka ludowa – malarstwo, rzeźba i sztuka użytkowa.

 25. Jak nosiły się nasze babcie czyli o tradycyjnych raciborskich strojach ludowych.

 26. Bednarz, kołodziej, wikliniarz, rybak, kowal, garncarz?  czyli o ginących zawodach na Śląsku.

 27. Zabawy i zabawki naszych dziadków.

 28. Ślady przeszłości. Raciborskie przedwojenne zakłady przemysłowe.

 29. Sztuka gotycka – formy i funkcje. W czasie lekcji omówione zostaną przykłady form sztuki gotyckiej: architektury (prezbiterium kościoła XIV w.), malarstwa (XV, XVI w.), rzeźby (drewnianej i kamiennej XV, XVI w.) oraz rzemiosła artystycznego. Materiał pomocniczy stanowi prezentacja multimedialna wyróżniająca obiekty muzealne we właściwym kontekście. Zajęcia zakładają aktywny udział uczestników. (Lekcja czasowo niedostępna)

 30. Sztuka nowożytna – formy i funkcje. W czasie lekcji omówione zostaną przykłady form sztuki nowożytnej XVI – XVIII w. wraz z uzupełniającymi przykładami sztuki nowoczesnej: malarstwa olejnego i ściennego, plastyki, rzemiosła artystycznego  (w tym witrażownictwa). Materiał pomocniczy stanowi prezentacja multimedialna wyróżniająca obiekty obiekty muzealne we właściwym kontekście. Zajęcia zakładają aktywny udział uczestników. (Lekcja czasowo niedostępna)

 31. Sztuki pospolite – mechaniczny wyraz piękna. Lekcja skupia się na omówieniu i zaprezentowaniu technicznej strony muzealnych obiektów (architektury, malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego). Na czym polega bejcowanie? Czym jest laserunek? Zajęcia uzupełnia prezentacja multimedialna. (Lekcja czasowo niedostępna)

 32. Od Kunstkamery do MOMY – zarys muzealnictwa. Zajęcia prezentują krótką historię muzealnictwa od wczesnonowożytnych gabinetów osobliwości do współczesnych instytucji kultury. Omawiają charakter o rozwój kolekcjonerstwa z uwzględnieniem dziejów raciborskiej placówki, która skupiła w sobie dążenia epoki. Uczestnicy poznają „sylwetki” najwspanialszych muzeów światowych. (Lekcja czasowo niedostępna)

-


     *Uprawnienia do oprowadzania po ekspozycjach muzealnych
     mają wyłącznie pracownicy Muzeum w Raciborzu