Polub nas na Facebooku

parajumpers outlet parajumpers sale http://www.canadagoosestore.be/ canada goose outlet https://www.gasinc.nl

Wystawy

Wróć do listy

5.10.2018 – 21.10.2018

wystawy stałe / wystawy czasowe

DROGI DO NIEPODLEGŁEJ

Wystawa „DROGI DO NIEPODLEGŁEJ 1905 – 1918”
Na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich znajdujących się pod zaborami trzech mocarstw: Rosji, Austrii i Niemiec ukształtowały się trzy wielkie nurty polityczne: narodowy,  socjalistyczny, oraz ludowy. Kontynuowały one tradycje niepodległościowe, postulowały dążenie do odzyskania przez Polskę niepodległości, aczkolwiek widziały różne drogi do osiągnięcia tego celu. Szczególne różnice występowały między obozem narodowym, postulującym działalność legalną o orientacji prorosyjskiej na gruncie solidarności narodów słowiańskich, a Polską Partią Socjalistyczną, kierującą główne ostrze swej walki przeciw caratowi.
Wystawa pokazuje skomplikowany i trudny proces odrodzenia wolnej i niepodległej Polski. Wartością dodatkowa ekspozycji są unikalne zdjęcia i dokumenty. Wystawa w  dużym skrócie pokazuje najważniejsze wydarzenia poprzedzające nakreślenie nowych granic Polski:
– Rewolucja 1905-1907 r. na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego, równoległa do wydarzeń rewolucyjnych w Rosji, stanowiła połączenie walki o niepodległość z dążeniami do przemian społecznych. W rezultacie w czerwcu 1908 r. we Lwowie powstaje tajna organizacja, Związek Walki Czynnej.
– Wkroczenie I Kompanii Kadrowej 6 sierpnia 1914 r. na teren zaboru rosyjskiego stało się symbolicznym początkiem walki Polaków o odzyskanie niepodległości
– W październiku 1914 r. z inicjatywy polskich ugrupowań prorosyjskich powstał w Warszawie Komitet Narodowy Polski.
– Obok Legionów, z inicjatywy Józefa Piłsudskiego powstała w Warszawie w sierpniu 1914 r. tajna, militarna Polska Organizacja Wojskowa.
– 15 sierpnia 1917 r. w Lozannie powstał nowy Komitet Narodowy Polski, wkrótce przeniesiony do Paryża. Złożony z polityków endeckich i Stronnictwa Polityki Realnej z Romanem Dmowskim na czele, został uznany przez państwa Ententy za oficjalnego reprezentanta Polski.
Po powrocie z internowania do Warszawy Józefa Piłsudskiego 10 XI 1918 r. nastąpiło rozbrajanie Niemców w stolicy.
– 11 listopada Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu dowództwo nad Polską Siłą Zbrojną. W trzy dni później zarówno Rada Regencyjna, jak i rząd premiera Ignacego Daszyńskiego przekazali mu pełnię władzy. 16 listopada nowy przywódca zawiadomił rządy innych państw o powstaniu państwa polskiego.
– Traktat pokojowy podpisany na konferencji w Wersalu 28 VI 1919 r. ustalał nowy porządek polityczny w powojennej Europie. Sygnowany ze strony polskiej przez Ignacego Jana Paderewskiego i Romana Dmowskiego oficjalnie potwierdzał istnienie niepodległego państwa polskiego na arenie międzynarodowej. Przyznawał Polsce Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie, zadecydował o utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska i rozwiązaniu problemu przynależności Górnego Śląska, Warmii i Mazur w drodze plebiscytów. Polskę czekała jeszcze długa walka o poszczególne granice, zakończona dopiero w 1921 r., po traktacie ryskim i III Powstaniu Śląskim. II Rzeczpospolita Polska stała się faktem.
Wystawa przygotowana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie
Scenariusz wystawy: Jerzy Wągrodzki
Współpraca: Michał Cieślak, Artur Gruntman,  Jarosław Jaskólski
Projekt plastyczny: Bohdan Wróblewski
Realizacja: WYDAWNICTWO  WERSUS – NAUKA
53-235 Wrocław, ul Grabiszyńska 214/7, 57-220 Ziębice ul. Przemysłowa 20 C
Tel. 74 819 12 77, fax 74 819 29 28, kom. 607 138 881, 533 399 388
www.wersus-nauka.pl                       e-mail:wersus-nauka@wp.pl
Autor tekstu: Muzeum Niepodległości w Warszawie
  • DSC_4215 i
  • DSC_4217 i
  • DSC_4212 i

     *Uprawnienia do oprowadzania po ekspozycjach muzealnych
     mają wyłącznie pracownicy Muzeum w Raciborzu