Polub nas na Facebooku

parajumpers outlet parajumpers sale http://www.canadagoosestore.be/ canada goose outlet https://www.gasinc.nl

Wystawy

Wróć do listy

3.03.2017-31.03.2017

wystawy stałe / wystawy czasowe

ŁĘŻCZOK

O wystawie…

        Kilka lat temu postawiłem sobie za cel fotograficzne uwiecznienie najbliższego mi pod względem geograficznym, ale również i sentymentalnym, rezerwatu przyrodniczego „Łężczok”. Postanowiłem poświęcić własne pieniądze i czas, by pokazać jego piękno. W trakcie fotografowania rezerwatu odkryłem jednak, iż porwałem się z przysłowiową motyką na słońce. Rezerwat okazał się miejscem tak bogatym przyrodniczo i krajobrazowo, iż czas, który zamierzałem przeznaczyć na realizację projektu, rozrósł się znacznie i trwa już ponad pięć lat. Dzisiaj jestem już pewien, że mogę go fotografować jeszcze przez wiele lat i nie zabraknie mi w nim  przyrodniczych inspiracji.

„Łężczok” to największy rezerwat Województwa Śląskiego. Przez przyrodników jest często zwany „perłą śląskiej przyrody” lub też „śląskim Serengeti”. Jest rezerwatem  leśno-stawowym, obejmującym kompleks ośmiu stawów, las grądowy, łąki, starorzecza i długi fragment rzeczki Łęgoń.  Pod względem przyrodniczym, krajobrazowym, ale też i naukowym jest wyjątkowym miejscem, nie tylko w skali województwa. W rezerwacie stwierdzono obecność około 200 gatunków ptaków, z czego 118 zakładało tu gniazda. Do niedawna rezerwat był wymieniany nawet  w brytyjskich wydawnictwach, jako ważna ostoja ptaków w Polsce (Important Birds Areas in Europe – pod numerem IBAE Poland 058).  Warto również wiedzieć, iż przyroda tego miejsca nie jest do końca poznana. W rezerwacie wciąż odbywają się różne badania i obserwacje. W czasie gdy oglądacie Państwo tę wystawę, trwają badania populacji owadów zamieszkujących lasy rezerwatu. Dzięki temu zwiększy się nasza wiedza o gatunkach w nim zamieszkujących, może nawet doczekamy się jakiegoś spektakularnego odkrycia jakiejś rzadkości.
Wspomnieć również należy, iż rezerwat powstał na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1957r. Nosił wówczas nazwę „Łężczak” i obejmował lasy oraz  śródleśne stawy o łącznej powierzchni  396,21 ha. Dopiero na mocy Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 października 2015r., zmieniono oficjalną nazwę rezerwatu na gwarową, tutejszą – „Łężczok”  i powiększono powierzchnię rezerwatu  do 477,38 ha.
Wystawa zaprezentuje kilkadziesiąt zdjęć mających na celu zobrazować jeden rok  z życia rezerwatu. Fotografie zostały ułożone porami roku,  zaczynając i kończąc na zimie. Mimo, że pokazuję kilkadziesiąt zdjęć, to proszę pamiętać, iż jest to niewielki skrawek przyrodniczego życia w „Łężczoku”, wybrany spośród wielu tysięcy ujęć. Gdyby zliczyć czas otwarcia migawki aparatu wykonującego każde zaprezentowane na wystawie zdjęcie, to łączny czas trwania wszystkich zgromadzonych tu obrazów wyniósłby mniej niż 10 sekund. Te niespełna dziesięć sekund kosztowało mnie kilka lat pracy, niemało pieniędzy i wiele wysiłku. Czy było warto? To zależy od Państwa oceny…
Wszystkie fotografie prezentowane na wystawie przedstawiające pejzaże, grzyby, rośliny i zwierzęta, zostały wykonane na obszarze „Łężczoka” lub też przy jego granicy. Ani zwierzęta, ani rośliny nie przestrzegają bowiem granic administracyjnych i same wyznaczają swoje rewiry, które często wykraczają poza teren rezerwatu.
Fotografie wykonałem zgodnie z zasadami etycznymi Związku Polskich Fotografów Przyrody którego od niedawna jestem formalnym członkiem, ze szczególną dbałością o to, by żadna roślina czy zwierzę nie poniosło uszczerbku z powodu mojej pasji. Zdjęcia przedstawiają sceny przyrodnicze w taki sposób i w takiej kolorystyce, w jakich je widziałem w naturze, bez nadmiernej ingerencji programów graficznych, poza tzw. zmianami globalnymi (kadrowanie, rozjaśnienie/ściemnianie itp.). Gdyby jednak któryś z obrazów wydawał się Państwu nierzeczywisty to proszę zważyć na jedno – ja jestem jedynie pośrednikiem –  to, co oglądacie stworzyła Natura  – artystka doskonała. Uważam, że nie ma sensu próbować jej poprawiać…
                                                                                                                                            Sebastian Krupa
 • 08
 • 50
 • 64
 • DSC_1239
 • DSC_1249
 • DSC_1290
 • DSC_1293
 • DSC_1304
 • DSC_1306
 • DSC_1317
 • DSC_1318

     *Uprawnienia do oprowadzania po ekspozycjach muzealnych
     mają wyłącznie pracownicy Muzeum w Raciborzu